Hội nghị khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – năm 2020 (14-07-2020)

Căn cứ Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương, Hội nghị khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – năm 2020.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – năm 2020 được tổ chức với quy mô 250 gian hàng, thời gian từ ngày 27/8/2020 đến ngày 02/9/2020 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hội chợ là cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, hợp tác xã và làng nghề có dịp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; tạo môi trường thuận lợi để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các sáng kiến ứng dụng trong sản xuất, tăng cường giao lưu với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Sở Công Thương Thái Nguyên trân trọng kính mời Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Trung tâm Khuyến công và TVPTCN; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố; Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ./.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ với Ông Dương Đình Quyết, Trưởng phòng Khuyến công – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên theo số điện thoại: 0985.614.268; Email:dinhquyet1985@gmail.com).