Hội chợ thương mại Quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) – Quảng Trị 2022. (05-07-2022)

Thực hiện chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022; UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ thương mại Quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) – Quảng Trị 2022.

1. Thời gian: Từ ngày 08/7/2022 đến ngày 14/7/2022
2. Quy mô: Dự kiến khoảng 500 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia
3. Địa điểm: Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt – Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị.
Hội chợ Thương mại Quốc tế GMS – Quảng Trị 2022 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của tỉnh Quảng  Trị và khu vực năm 2022, được tổ chức phù hợp với định hướng phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu, là cơ hội tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm xuất nhập khẩu đối với các tỉnh/ thành trong cả nước và các nước GMS.

Với  mục đích và ý nghĩa trên, UBND tỉnh Quảng Trị trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký tham gia Hội chợ và đề nghị các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương vận động, tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Trần Phi Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: 06 Khoá Bảo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: 0223.3595003-0905.108333)