• Vải nhuộm
Mã sản phẩm: DM1
Bạn hãy là người đầu tiên dánh giá sản phẩm này.
Liên hệ
Vải nhuộm làm sản xuất vải thô cho thể thao, quần áo kaki...

Sản phẩm này chưa được đánh giá. Đánh giá ngay!