• Vải CDTT-06 Phin trắng Pê cô
Mã sản phẩm: VAI1
Bạn hãy là người đầu tiên dánh giá sản phẩm này.
Liên hệ
Vải CDTT-06 Phin trắng Pê cô dùng làm sản phẩm cho sản xuất đế lót, mặt, giầy, dép thể thao...

Sản phẩm này chưa được đánh giá. Đánh giá ngay!