• Rau mồng tơi
Mã sản phẩm: Rau mồng tơi
Bạn hãy là người đầu tiên dánh giá sản phẩm này.
Hợp tác xã nông sản hữu cơ Phù Vân
thôn 4 xã Phù Vân thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
+840397996747; +840985810003
  • +840397996747
Liên hệ