Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) thành phố Hà Nội năm 2023. (20-11-2023)

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 09/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội Chương trình Xúc tiến Ðầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2023; Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) thành phố Hà Nội năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội chủ trì tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn vói Văn hóa các tỉnh, thành phố Miền Trung và Tây Nguyên nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các chủ thể đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội trân trọng thông báo và  kính mời Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Văn phòng Ðiều phối Nông thôn mới, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, Thành phố quan tâm, tham gia sự kiện với các nội dung cụ thể như sau:

1.Tham gia gian hàng:

- Quy mô Sự kiện: Dự kiến 100 gian hàng tiêu chuẩn.

- Thời gian tổ chức: 05 ngày, từ ngày 21/12/2023 đến ngày 25/12/2023.

- Địa điểm tổ chức: Tại Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Sản phẩm tham gia: (Ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được các tỉnh, thành phố đánh giá phân hạng OCOP từ 3 sao trở lên; các sản phẩm chủ lực, đặc sản vùng miền, sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP của các địa phương, sản phẩm Làng nghề. (Yêu cầu sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác, đảm bảo vệ Sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan phục vụ cho công tác kết nối vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội).

- Ðăng ký gian hàng: Các tỉnh, thành phố tham gia gian hàng không hạn chế và được hỗ trợ 500/0 chi phí gian hàng tiêu chuẩn, không quá 02 gian hàng/tính, thành phố tham gia; từ gian hàng thú 3 trở lên, đơn vị đóng 100% chi phí tham gia. Ưu tiên các đơn vị đăng ký sớm.

2. Trình diễn Văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực vùng miền

Trong khuôn khổ của sự  kiện  giới thiệu sản phẩm OCOP gắn vói Văn hóa các tỉnh, thành phố Miền Trung và Tây Nguyên, Ban tổ chức bố trí khu trưng bày các sản phâm OCOP, đặc sản vùng miền tại khu trưng bày chung của sự kiên, sân khấu trình diễn Văn hóa nghệ thuật và khu gian hàng ẩm thực vùng miền. Ban tổ chức đề nghị các tỉnh, Thành phố tham gia:

- Lựa chọn các tiết mục Văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực mang đậm bản sắc vùng miền giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa dân tộc của từng địa phương trình diễn tại sự kiện. Chuẩn bị lời dẫn chương trình và video minh hoạ cho các tiết mục.

- Trình diễn Văn hóa, ẩm thực mang đậm bản sắc vùng miền giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa dân tộc của từng địa phương.

- Trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tại khu trưng  bày chung của sự kiện.

- Kinh phí: Các đoàn đăng ký tham gia sự kiện tự bố trí nguồn kinh phí (luyện tập, đi lại, ăn, nghỉ, dàn dựng chương trình, dụng cụ chuyên dụng và nguyên liệu để  trình diễn...) và thành phố Hà Nội bố trí sân khấu, màn hình LED, âm thanh, ánh sáng, bàn, ghế, cơ sở vật chất  phục vụ trình diễn Văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực vùng miền.

          3. Yêu cầu về  hồ sơ đăng ký tham gia sự kiên:

- Bản đăng ký tham gia (theo mẫu gửi kèm).

- Bản sao Quyết định thành lập/đăng ký kinh doanh của đơn vị.

- Bản sao các giấy tờ chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận sản phẩm OCOP của cơ quan có thẩm quyền.

Các tài liệu trên gửi về: Văn phòng Ðiều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15/12/2023.

Thông tin liên hệ: Ð/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Tổ trưởng Tổ truyền thông; Ðiện thoại: 0888748126, 0943.569386; Email: ocophanoi@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./