Mời tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 (15-10-2020)

Nhằm hỗ trợ sản phẩm các tỉnh, thành phố quảng bá, kết nối tại thị trường Hà Nội, đặc biệt sản phẩm trái cây đến mùa vụ thu hoạch, sản phẩm nông sản gặp khó khăn, đang tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cụ thể như sau:

Quy mô: Tổ chức 01 Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội với quy mô 80 gian hàng  tiêu chuẩn.

Thời gian: từ ngày 20 - 22 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: tại Khu nhà Bát Giác, vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Sản phẩm tham gia: Ưu tiên sản phẩm trái cây trong mùa vụ; các sản phẩm đặc sản vùng miền, nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP...các tỉnh, thành phố.

Các tỉnh, thành phố tham gia không hạn chế số gian hàng đăng ký và được miễn phí 50% kinh phí 02 gian hàng đầu theo quy định.

Sở Công Thương thông báo các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, thực hiện đăng ký, thông tin về Sở Công Thương Hà Nội trước ngày 25/10/2020 để được hướng dẫn thực hiện (Thông tin liên hệ: ĐT: 0399 343487; email:doanhtuan19@gmail.com- Đ/c Tuấn, CV).

Trân trọng cảm ơn!