Mời tham gia Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn năm 2020 (07-07-2020)

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) tổ chức Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn năm 2020 (Triển lãm hội chợ) nhằm tạo điều kiện để các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên phạm vi cả nước tham gia trưng bày, quảng bá thương hiệu sản phẩm giữa các vùng, miền; trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tiếp thu công nghệ mới; đồng thời, thiết lập quan hệ hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại.

          Bên cạnh đó, tại sự kiện này, Cục CTĐP tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án khuyến công quốc gia do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

          Địa điểm: Quảng trường Royal City – số 72A đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

          Thời gian: 05 ngày, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 năm 2020.

          Để tổ chức thành công sự kiện trên, Cục CTĐP đề nghị các Sở Công Thương phối hợp chỉ đạo, thông báo rộng rãi và vận động các cơ sở CNNT trên địa bàn tham gia; đặc biệt là các đối tượng có sản phẩm tiêu biểu đăng ký qua các kỳ bình chọn, đạt giải cấp quốc gia năm 2019, đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2020, các sản phẩm tiêu biểu khác ( đăng ký theo mẫu gửi kèm công văn này.) Cơ sở CNNT tham gia Triển lãm hội chợ được miễn phí thuê gian hàng nếu thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.

          Đề nghị các Sở Công Thương rà soát, tổng hợp, gửi danh sách cơ sở CNNT tham gia về Cục CTĐP qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1(Địa chỉ: Số 173, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Điện thoại: 0228.3528490; Fax: 0228.3830892); đồng thời gửi bản mền theo địa chỉ email: Lanhnt.tt@moil.gov.vn trước ngày 20 tháng 7 năm 2020./.