Mời tham gia Lễ hội Cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 (20-08-2019)

MỤC ĐÍCH
         
Tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển sản phẩm cây ăn quả có múi, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông lâm thuỷ sản Việt Nam chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong nước và nước ngoài.
          Hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2030 cho các địa phương khu vực phía Bắc.
          Tạo cơ hội giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mai, xúc tiến đầu tư cho các sản phẩm, dự án nông nghiệp, tìm kiếm cơ hội liên kết vùng cho các địa phương cùng đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
          Các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất, thương mại khu vực phía Bắc được mua bán, trao đổi, giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp thu mua, chế biến hàng nông lâm thủy sản trong cả nước.
          Quảng bá, thu hút sự quan tâm của các địa phương, đơn vị sản xuất và các tổ chức kinh tế đầu tư, hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP.
          ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
          - Các huyện, thị, doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất của tỉnh Hòa Bình;
          - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc và các tỉnh lân cận;
          - Các địa phương tiêu biểu triển khai Chương trình và có các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP;
          - Các viện, trường, trung tâm nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
          - Các xã, phường, hiệp hội ngành hàng, trang trại, hợp tác xã, cơ sở làng nghề trên cả nước;
          - Các doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành phụ trợ, dịch vụ nông nghiệp.

          Thời gian: Từ ngày 01 - 5/11/2019

          Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh Hòa Bình (Khu Quảng trường thành phố Hòa Bình).
          Quy mô tổ chức hội chợ: 250 gian hàng

          Thông tin chi tiết xin liên hệ:

          Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp
          Phòng CNTT và Nghiên cứu thị trường
          Địa chỉ giao dịch: 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
          Điện thoại: 0243.7555458    Máy lẻ: 46      Fax: 0243.754.0131
          Mr. Anh Tú: 083 456 8661    Email: 
phamanhtu1989@gmail.com
          Ms. Đào Hoài: 0982 700 802    Email: daohoai1603@gmail.com