Mời tham gia Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2019 (01-08-2019)

Hội nghị được tổ chức nhằm kết nối, gắn kết giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm đặc trưng của Yên Bái. Là cơ hội để các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh của tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành phố gặp gỡ trao đổi, tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn sản phẩm, tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giao lưu, trao đổi nhu cầu hợp tác tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.  

          Thời gian dự kiến: 02 ngày trong tháng 10/2019

          Địa điểm: Trung tâm thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

          Kinh phí: Các đơn vị tham gia Hội nghị được miễn phí tổ chức, tài liệu và bàn trưng bày sản phẩm.

          Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái thông báo và trân trọng kính mời Trung tâm Khuyến công và XTTM; Trung tâm XTTM; Trung tâm XTĐT, TM và DL; doanh nghiệp...các tỉnh tới tham dự Hội nghị Kết nối cung cầu Yên Bái năm 2019.

          Thông tin chi tiết xin liên hệ:

          Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Yên Bái

          Địa chỉ: Tổ 36, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

          Điện thoại: 02163866677; Fax: 02163866677

          Người liên hệ: Nguyễn Khánh Hòa - Di động: 0978696985

          Email: xttmyenbai@gmail.com