HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – HẬU GIANG 2022 (05-07-2022)

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 theo  Quyết định số 724/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh đề án và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022. Tỉnh Hậu Giang tổ chứ hội chợ “Hội chợ Công Thương khu vự đồng bằng sông Cửu Long – Hậu Giang năm 2022” Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 19/7/2022, tại công Viên Chiến Thắng, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Hội chợ được tổ chức với quy mô 250 – 300 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, bao gồm các hoạt động như: trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu kinh tế, khoa học công nghệ, các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp. Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Hậu Giang năm 2022 là một sự kiện lớn trong lĩnh vực xúc tiến thương mại của tỉnh nhằm khuyến khích, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng là một trong những chuỗi hoạt động của tỉnh tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang 2022. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm; tìm kiếm đối tác, nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng, người tiêu dùng, phục vụ cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trân trọng kính mời quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ nêu trên. Rất mong Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Sở Công Thương, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, nhà sản xuất tại địa phương tham gia, góp phần cho sự thành công của Hội chợ.