Chương trình đào tạo hỗ trợ các địa phương trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021 (20-05-2021)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng và phát triển thương hiệu, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) dự kiến triển khai các chương trình đào tạo hỗ trợ các địa phương trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3538/QĐ- BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

          1. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực xây dựng, phát triển thương hiệu

          - Mục tiêu:

          + Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của thương hiệu trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

          + Hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt được những vấn đề về thương hiệu mà doanh nghiệp gặp phải trong thực tiễn kinh doanh.

          + Tư vấn cho các doanh nghiệp chiến lược marketing phát triển thương hiệu.

          - Đối tượng: các doanh nghiệp.

          - Kinh phí: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo.

          2. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực thiết kế

          - Mục tiêu:

          + Nâng cao nhận thức và trình độ về thiết kế cho các doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp;

          + Đào tạo kỹ năng nghiên cứu thị trường và phát triển thiết kế, đặc biệt là thiết kế sản phẩm và thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm;

          + Đào tạo kỹ năng thiết kế đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội thực hành thiết kế, đặc biệt là thiết kế sản phẩm và thiết kế bao bì, nhãn mác;

          + Tư vấn cho các doanh nghiệp về chiến lược marketing, kế hoạch phát triển thiết kế, phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển thương mại của doanh nghiệp;

          + Tạo môi trường quy tụ, giao lưu học hỏi giữa các nhà thiết kế, các doanh nghiệp quan tâm tới thiết kế….

          - Đối tượng: các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, các hợp tác xã của Việt Nam.

          - Kinh phí: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo.

          Cục XTTM đề nghị Quý cơ quan xem xét nhu cầu tại địa phương, đồng thời đề xuất phối hợp với Cục XTTM trong hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác nâng cao năng lực thiết kế, phát triển và bảo vệ thương hiệu. Mẫu đề xuất phối hợp được đính kèm theo công văn này.

          Cục XTTM đề nghị Quý cơ quan gửi đề xuất phối hợp trước ngày 20 tháng 5 năm 2020 về địa chỉ: Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 02439347628 (máy lẻ: 70); Người liên hệ: Nguyễn Thái Sơn (Di động: 0919145858; Email:ptni@vietrade.gov.vn; nguyenthaison1401@gmail.com