• Gạo Hạt Ngọc Trời
Mã sản phẩm: Gạo Hạt Ngọc Trời
Bạn hãy là người đầu tiên dánh giá sản phẩm này.
Công ty CP Lương Thực Hà Nam Ninh
Phường Thanh Châu_Thành Phố Phủ Lý_Tỉnh Hà Nam
+840913289490; +840913289490
  • +840913289490
Liên hệ

Không đấu trộn

Không chất tẩy trắng tạo mùi

Không dư lượng hóa chất

Sản phẩm này chưa được đánh giá. Đánh giá ngay!