• Dưa chuột
  • Dưa chuột
Mã sản phẩm: Dưa chuột
Bạn hãy là người đầu tiên dánh giá sản phẩm này.
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình
xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
+840917104721; +840917104721
  • +840917104721
Liên hệ