• Cao su 12 svr 10
Mã sản phẩm: CS02svr
Bạn hãy là người đầu tiên dánh giá sản phẩm này.
Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê
420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
02693 851159;
Liên hệ
  • 02693 851159
Liên hệ

PROPERTY

MEAN TEST RESULT

TEST METHOD

VIETNAMESE STANDARD 3769:2004

CÓ SỬA ĐỔI

SVR 10

SVR 20

SVR 10

SVR 20

Dirt (retained on 45 micron aperture) % Wt

0.032

0.034

TCVN 6089:2004

0.08 max

0.16 max

Volatile matter % Wt

0.34

0.34

TCVN 6088:2010

0.80 max

0.80 max

Ash % Wt

0.445

0.457

TCVN 6087:2010

0.60 max

0.80 max

Nitrogen % Wt

0.38

0.35

TCVN 6091:2004

0.60 max

0.60 max

Initial Wallace Plasticity (Po) range

39 38

TCVN 8493:2010

30 min

30 min

PRI (P30/Po) x 100

66

62

TCVN 8494-1:2010

50 min

40 min

 

Sản phẩm này chưa được đánh giá. Đánh giá ngay!